parodos logo 2004  |  2002  |  2001  |  2000  |  1999  |  1998  |  1997
logo
english homemail
fonas
 

Mecenatas

omnitel

Rėmėjai

Infostruktura
blue bridge baltnet sonex gubernija new-visionremejai

microlink

Informaciniai rėmėjai

tv3 lrt omni banga rect acmediaremejai 2

Baltic Optical Disc Meniu

„Infobalt“ laikraštis

Verslo žinios

„Infobalt“ viešbutis

Crowne Plaza

 

  Dėkojame visiems parodos Infobalt'2003 dalyviams ir lankytojams už darbštumą, smalsumą ir indėlį į Lietuvos informacinės visuomenės plėtrą !!!

Dėmesio!!! Tai archyvinė informacija!
Visi šioje svetainėje pateikti adresai, įkainiai ir kt. gali būti pasikeitę!

Aktualiausi informacinės visuomenės plėtrai klausimai
 1. Dėl ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ įstatymo priėmimo.
 2. Dėl įstatyminio statuso suteikimo El. vyriausybės strategijai ir biudžeto eilutės atsiradimo el. Vyriausybei finansuoti.
  Kokios paslaugos, kurios patvirtintos 2002 metais Vyriausybės priimtoje El valdžios strategijoje, bus diegiamos 2004 metais.
 3. Dėl el. parašo autorizavimo centrų steigimo proceso spartinimo.
 4. Dėl mokestinių lengvatų (fzinių asmenų pajamų mokestis) atskirom visuomenės grupėm įteisinimo, įsigyjant kompiuterinę įrangą ir prieigą prie interneto.
 5. Kokios valdžios iniciatyvos gali paspartinti socialiai nepajėgių žmonių integravimasį į pasaulinį informacinės visuomenės tinklą.
 6. Dėl Kompiuterinio raštingumo (ECDL) sertifikatų privalomo turėjimo LR valstybės tarnautojams nuo 2005 metų.
 7. Dėl Autorių teisių įstatymo tobulinimo.
  Ar reikia skatinti ir valstybines institucijas sparčiau legalizuoti programinę įrangą, o  ne tik kontroliuoti privataus verslo įsigyjamų programinės įrangos produktų legalumą.
 8. Ar reikia vėl pradėti visuomenėje diskusiją dėl žinių ekonomiką ir informacinės visuomenės procesus koordinuojančios institucijos su pakankamais įgaliojimais ir biudžetu atkūrimo.
 9. Ar reikia inicijuoti, skandinavijos pavyzdžiu, investicijų į žinių ekonomikos mokslo tyriamuosius darbus programą  ( Suomijoj iki 3 proc bendro BVP skiriama R&D) ir mokesčių mechanizmą sukurti, kuris skatintų verslą investuoti į inovacijų kūrimą.
 10. Dėl LR biudžeto eilutės ITT projektams 2004 metais.
  Ar yra viešai prieinama informacija, kiek lėšų tokiems projektams buvo išleista 2002 metais valstybiniu mąstu
 11. Ar reikia siekti visų atsakingų institucijų veiksmų koordinavimo, skatinant kuo daugiau projektų su ITT  “tema” ES struktūriniuose fonduose.

Asociacija “Infobalt”

2003-10-17

 
     
INFOBALT: Vokiečių g. 28/17–16, 2001 Vilnius. Tel. 8 5 262 26 23, faksas 8 5 262 26 29, el. paštas: office (eta) infobalt.lt Viršus
Copyright © asociacija „Infobalt“, visos teisės saugomos