parodos logo 2004  |  2002  |  2001  |  2000  |  1999  |  1998  |  1997
logo
english homemail
fonas
 

Mecenatas

omnitel

Rėmėjai

Infostruktura
blue bridge baltnet sonex gubernija new-visionremejai

microlink

Informaciniai rėmėjai

tv3 lrt omni banga rect acmediaremejai 2

Baltic Optical Disc Meniu

„Infobalt“ laikraštis

Verslo žinios

„Infobalt“ viešbutis

Crowne Plaza

 

  Dėkojame visiems parodos Infobalt'2003 dalyviams ir lankytojams už darbštumą, smalsumą ir indėlį į Lietuvos informacinės visuomenės plėtrą !!!

Dėmesio!!! Tai archyvinė informacija!
Visi šioje svetainėje pateikti adresai, įkainiai ir kt. gali būti pasikeitę!

Savo dešimtmetį švenčianti informacijos technologijų, telekomunikacijų ir raštinės įrangos įmonių asociacija “Infobalt” yra ne tik didžiausios Baltijos šalyse tarptautinės ITT parodos “Infobalt” organizatorė, bet ir tarptautinių informacinės visuomenės forumų bei konferencijų rengėja. „Infobalt“ tapo ne tik Lietuvos informacinės visuomenės ir žinių ekonomikos varikliu, bet ir ITT verslo bendruomene, į kurios požiūrį įsiklauso ne tik Lietuvos valdžia, bet ir tarptautinė informacinės visuomenės bendruomenė.

„Infobalt“ netrukus bus dešimt metų. Asociacijos istorija prasidėjo nuo grupės iniciatyvių žmonių, savo ateitį nusprendusių susieti būtent su naujųjų technologijų sritimi, kurios verslo perspektyvos prieš 10 metų atrodė daug miglotesnės nei dabar.

Pirmoji „Infobalt“ paroda buvo surengta 1994 metais, kai Lietuvos rinkoje dominavo užsienio ITT  produktai. Vokiečių kompanija tuomet organizavo parodą „Baltic Info“. Lietuvos ITT įmonės nusprendė susivienyti, įsteigė asociaciją ir savo jėgomis pradėjo rengti „Infobalt“ parodas. 1994 m. Asociacijos steigimo sutartį pasirašė 43 įmonės. 2003 metais „Infobalt“ jau vienija 158 ITT bendroves, mokslo ir visuomeninės organizacijos. Jos plečiasi, jungiasi, investuoja,  eksportuoja, eksperimentuoja, paplušėję drauge linksminasi ir bando valdžią priversti spartinti informacinės visuomenės plėtros procesus.

Per 10 asociacijos „Infobalt“ gyvavimo metų iškilo poreikis veikti Lietuvos valstybės bei šalies ekonomikos procesus, atsižvelgiant į  ITT rinkos ir jos dalyvių lūkesčius. Keletas nuotrupų iš „Infobalt“ istorijos, iškeltų uždavinių  ir nuveiktų darbų puslapių:

 • Asociacijos „Infobalt“ misija – apibrėžti ir ginti informacinės visuomenės technologijų industrijos interesus Lietuvoje ir užsienyje.
 • „Infobalt“ uždavinys – kurti prielaidas IVT industrijos augimui, kuris būtų naudingas Lietuvos žmonėms, viešajam sektoriui bei verslui, siekiant naujos gyvenimo kokybės.
 • 1999 metais pasirašytas memorandumas su Lietuvos politinėmis partijomis ir interesų grupėmis.
 • 2002 metais pasirašytas Nacionalinis susitarimas dėl prioritetinių šalies vystymosi krypčių.
 • „Infobalt“ atstovai dirbo rengiant svarbiausius Lietuvos informacinės visuomenės programinius dokumentus bei įstatymus (35 darbo grupėse): Lietuva 2000; El. parašo įstatymą, telekomunikacijų įstatymą, Autorių ir gretutinių teisių įstatymą, El. valdžios strategiją, ITT specialistų rengimo programą ir kt.
 • „Infobalt“ prisidėjo prie informacinės visuomenės plėtros komitetų prie LR Seimo ir Vyriausybės įsteigimo bei aktyviai dirba LR Prezidento žinių taryboje.
 • 54 „Infobalt“ nariai dalyvavo daugiau 100 pasaulinių ITT parodų ir forumų.
 • Surengtos 34 verslo misijos į 14 šalių.
 • „Infobalt“ ir jos nariai dalyvavo dešimtyje ES programų (apie 1 mln. eurų).
 • ITT produkcijos eksportas išaugo nuo 1,5 iki 120 milijonų litų.
 • Paremta per 30 švietėjiškų programų ir projektų.
 • „Infobalt“ nariai inicijavo daugiau nei 20 įvairių visuomeninių projektų bei paramos programų.
 • Surengta per 200 seminarų ir tarptautinių ITT forumų.
 • Paroda INFOBALT nuo 64 dalyvių išaugo iki 215, o lankytojų skaičius 2000 metais buvo pasiekęs 80 000.
 • Jau trečius metus ITT rinkos augimas viršija 20 proc.
 • 2002 metais ITT rinka Lietuvoje pasiekė 5 milijardų litų apyvartą. Tai daugiau nei 7 proc. indėlis į bendrą Lietuvos BVP

„Infobalt“ tapo ne tik Lietuvos informacinės visuomenės ir žinių ekonomikos varikliu, bet ir ITT verslo bendruomene, į kurios nuomonę įsiklauso ne tik Lietuvos valdžia, bet ir progresyvioji visuomenė kituose pasaulio kraštuose.

Informacinės visuomenės technologijų paroda „Infobalt“ ilgainiui virto viso Baltijos regiono informacinių technologijų bei verslo kontaktų meka. Tarptautinės konferencijos, ITT rinkos tyrimai, naujų informacinės visuomenės įstatymų bei programų kūrimas, verslininkų švietimas,  ES projektai, žinių ekonomikos branduolių steigimas, eksporto ir tarptautinių kontaktų misijos, parama Lietuvos jaunuomenei įgyvendinant įvairius  projektus ir kitokia aktyvi veikla –  visa tai yra asociacijos „Infobalt“ kasdienė veikla.

Tikslai ir verslo bei gyvenimo sąlygos keisis, tačiau mūsų šalies įmonės, susivienijusios į  „Infobalt“ bendruomenę, tikrai dar turi „parako“ siekti naudos ne tik sau, bet ir visai  Lietuvos  valstybei. Todėl naujausia asociacijos „Infobalt“ iniciatyva yra kas ketvirtį rengti Lietuvos informacinės visuomenės ir žinių ekonomikos monitoringą, kuris fiksuos konkrečius Lietuvos žinių ekonomikos tikslus ir veiksmų plano įgyvendinimo rezultatus.

2003 m. spalio 17 .Vilnius

INFOBALT SPAUDOS CENTRAS

2003-10-17

 
     
INFOBALT: Vokiečių g. 28/17–16, 2001 Vilnius. Tel. 8 5 262 26 23, faksas 8 5 262 26 29, el. paštas: office (eta) infobalt.lt Viršus
Copyright © asociacija „Infobalt“, visos teisės saugomos