parodos logo 2004  |  2002  |  2001  |  2000  |  1999  |  1998  |  1997
logo
english homemail
fonas
 

Mecenatas

omnitel

Rėmėjai

Infostruktura
blue bridge baltnet sonex gubernija new-visionremejai

microlink

Informaciniai rėmėjai

tv3 lrt omni banga rect acmediaremejai 2

Baltic Optical Disc Meniu

„Infobalt“ laikraštis

Verslo žinios

„Infobalt“ viešbutis

Crowne Plaza

 

  Dėkojame visiems parodos Infobalt'2003 dalyviams ir lankytojams už darbštumą, smalsumą ir indėlį į Lietuvos informacinės visuomenės plėtrą !!!

Dėmesio!!! Tai archyvinė informacija!
Visi šioje svetainėje pateikti adresai, įkainiai ir kt. gali būti pasikeitę!

Projektas ELECTRANET - "greitkelis į Europą".

  

         EICTA - Europos Informacijos Sistemų, Telekomunikacijų technologijų ir Elektronikos asociacija yra paskirta rengti devynias Centrinės  ir Rytų ITT industrijos asociacijas ir jų narius integracijai į Europos Sąjungą. 

 Asociacija "Infobalt" yra viena šio projekto partnerių. ES Plėtros direktoratas šiam tikslui skiria €1.875 milijonų, kurie bus skirti projektui ELECTRANET, truksiančio aštuoniolika mėnesių, vykdyti. EK  finansuos šį projektą 80%, likusią dalį atitinkamai skirs kiekviena projekte dalyvaujančių asociacijų. 

Projektu ELECTRANET siekiama sukurti ilgalaikius ryšius tarp naujųjų ES narių ITT industrijų ir užtikrinti šio sektoriaus plėtros indėlį į visos Europos ekonomikos augimą. Kaip pastebėjo asociacijos "Infobalt" prezidentas Vytautas Vitkauskas - “atėjo metas tiesti  greitkelius į Europą”. 

EICTA asociacijos presidentas, Anthony Parish, džiaugdamasis mokomojo projekto, skirto Europos politikos vykdymui suvokti ir įsisąvinti, pastebėjo: “Dabartinės šalys narės puikiai supranta, kokie iššūkiai laukia industrijos plėtros dalyvių, įgyvendinant ES teisę. Mūsų supratimu, šis dalinimosi žiniomis projektas ne tik padės naujoms Europos Sąjungos narėms, bet ir pasitarnaus visos Europos ITT sektoriaus sveiko klimato kūrimui.” 

Per ateinančius 18 mėnesių, EICTA asistuos ir teiks techninę pagalbą projekto partnerėms - Bulgarijos, Čekijos, Estijos Vengrijos, Latvijos, Lietuvos, Lenkijos, Rumunijos ir Slovakijos ITT asociacijosms.

Perteikiant žinias apie visus Bendrijos teisės, susijusios su ITT sektoriumi,  reikalavimus, projektas ELECTRANET  leis asociacijų atstovams ir jų asociacijų nariams įsisavinti išsamią informaciją apie ES teisės normas ir jų įgyvendinimą. ELECTRANET projektu yra pratęsiamas sėkmingas prieš tai porą metų trukusio projekto tarp EICTA ir jos parnerių asociacijų, bendradarbiavimas.  

Nors daugelis Centrinės ir Rytų Europos įmonių puikiai suvokia, kad naujuosius reikalavimus būtina įteisinti iki 2004 m. gegužės 1 dienos, kartais labai dažnai joms nėra aišku kaip praktiškai juos įgyvendinti savo įmonėse.  

Parengta išsami veiklos programa, kuri padės nacionalinėms asociacijoms kompetetingai asistuoti savo nariams,   įgyvendinanat Bendrijos teisę, perkeliant jos normas į nacionalinę. 

Viena šio projekto sudėtinių dalių -  kiekvienoje Centrinės ir Rytų Europos asociacijoje paskirtas ATO ekspertas (‘Acquis Technical Officer’) išklausys intensyvų mokymo kursą  EICTA asociacijos būstinėje Bruselyje.  Acquis techninio eksperto pareiga bus informuoti ir konsultuoti asociacijos narių kompanijas apie Bendrijos teisę ir jos atitinkamų normų poveikį jų verslui. 

Siekiant kuo plačiau paskleisti turimą informaciją, kiekvienoje šalių bus rengiami seminarai ir konferencijos. ATO ekspertui telefonu ar elektroniniu paštu bus teikiama ES profesionalų pagalba (‘Acquis Mentoring Support Service’). Įgyvendinti šį projektą EICTA asociacijai padės International Co-Operation Europe Ltd.  

INFOBALT SPAUDOS CENTRAS

2003-10-24

 
     
INFOBALT: Vokiečių g. 28/17–16, 2001 Vilnius. Tel. 8 5 262 26 23, faksas 8 5 262 26 29, el. paštas: office (eta) infobalt.lt Viršus
Copyright © asociacija „Infobalt“, visos teisės saugomos