parodos logo 2004  |  2002  |  2001  |  2000  |  1999  |  1998  |  1997
logo
english homemail
fonas
 

Mecenatas

omnitel

Rėmėjai

Infostruktura
blue bridge baltnet sonex gubernija new-visionremejai

microlink

Informaciniai rėmėjai

tv3 lrt omni banga rect acmediaremejai 2

Baltic Optical Disc Meniu

„Infobalt“ laikraštis

Verslo žinios

„Infobalt“ viešbutis

Crowne Plaza

 

  Dėkojame visiems parodos Infobalt'2003 dalyviams ir lankytojams už darbštumą, smalsumą ir indėlį į Lietuvos informacinės visuomenės plėtrą !!!

Dėmesio!!! Tai archyvinė informacija!
Visi šioje svetainėje pateikti adresai, įkainiai ir kt. gali būti pasikeitę!

Asociacijos „Žinių ekonomikos forumas“ (ŽEF), „Infobalt“ ir Lietuvos universitetų rektorių konferencija kreipėsi į aukščiausias Lietuvos valstybines institucijas su prašymu dar kartą peržiūrėti Bendrajame programavimo dokumente (BDP) numatytą ES Struktūrinių fondų lėšų paskirstymą 2004 – 2006 m. ir imtis priemonių užtikrinant skaidrų bei atsakingą jų įsisavinimo administravimą.

Asociacijos „Žinių ekonomikos forumas“ (ŽEF), „Infobalt“ ir Lietuvos universitetų rektorių konferencija kreipėsi į aukščiausias Lietuvos valstybines institucijas su prašymu dar kartą peržiūrėti Bendrajame programavimo dokumente (BDP) numatytą ES Struktūrinių fondų lėšų paskirstymą 2004 – 2006 m. ir imtis priemonių užtikrinant skaidrų bei atsakingą jų įsisavinimo administravimą.

 Asociacijų ir Rektorių konferencijos kreipimąsis „Dėl ES Struktūrinių fondų lėšų skirstymo neatitikimo valstybės prioritetams“ bus įteiktas Lietuvos Respublikos prezidentui Rolandui Paksui, Seimo pirmininkui Artūrui Paulauskui ir ministrui pirmininkui Algirdui Mykolui Barazauskui.

 „Lietuvai stojant į ES, tiktai žinios ir mokslas gali užtikrinti ekonomikos sėkmę. Paradoksalu, bet numatytas ES Struktūrinių fondų lėšų skirstymas nė iš tolo neatitinka užsibrėžtų tikslų ir gali lemti tik viena – gabiausių šalies studentų ir specialistų išvykimą iš Lietuvos bei itin lėtą šalies raidą “, - sakė ŽEF valdybos pirmininkas Darius Masionis.

 Abiejų asociacijų nariams ir Rektorių konferencijai didžiausią nerimą kelia tai, kad, nors per ateinančius trejus metus iš ES Lietuva sulauks 2,67 mlrd. eurų paramos, švietimo, mokslo ir studijų sistema galės pretenduoti tik į apgailėtinai mažą Struktūrinių fondų dalį. Turimi duomenys rodo, kad 2004 - 2006 metais švietimo ir mokslo projektams iš viso numatyta skirti 376 mln. litų paramos, kas sudarys tik 4 proc. visos iš ES gaunamos paramos.  Palyginimui - žemės ūkiui skiriamos lėšos iš Struktūrinių fondų sieks net 2,9 mlrd. litų.  2004 m. švietimo ir mokslo sistemai planuojama skirti visa ES finansinė parama sudarys tik 6 proc. šiemet jai skirtų biudžetinių lėšų.

 Pasak D.Masionio, asociacijų narius verčia susirūpinti ir tarptautinių tyrimų duomenys, atskleidžiantys, kad šiandien Lietuvoje moksliniams tyrimams ir jų plėtrai yra skiriama tik 0,6 proc. nuo Bendro nacionalinio produkto (BNP). Tuo tarpu visos ES šalys laikosi pozicijos, kad efektyvų  šių tyrimų vystymą ir žinių ekonomikos raidą gali garantuoti lėšos, sudarančios 3 proc. BNP.

 „Akivaizdu, kad toks ES paramos skirstymas prieštarauja Valstybės ilgalaikės raidos strategijai, kurią parengė Lietuvos Respublikos Vyriausybė, o patvirtino Seimas. Planuojant šalies raidą 2004 – 2006 metais, nesilaikoma Nacionalinio susitarimo dokumento, kurį pasirašė ir visos pagrindinės šalies politinės jėgos“, - sakė asociacijos „Infobalt“ prezidentas Vytautas Vitkauskas.  Anot jo, taip pat ignoruojamos ES strateginės nuostatos, kad ekonomikos konkurencingumas remiasi investicijomis į žmogiškuosius išteklius, tyrimus ir šiuolaikinių modernių technologijų plėtrą.

 Turimais duomenimis, pagal BDP numatytas priemones Lietuva žmogiškųjų žinioms imlių išteklių plėtrai ketina skirti mažiausią struktūrinių fondų dalį tarp visų šalių kandidačių. Į ES įstojusių valstybių patirtis rodo, kad tos šalys (pvz., Graikija, Ispanija), kurios stojimo periodo metu orientavosi į tradicines žinioms neimlias ūkio šakas, per 10-15 metų BNP vienam gyventojui sugebėjo užauginti tik apie 15 procentų. Tuo tarpu Airija, ryžtingai įgyvendindama žinių ekonomikos prioritetus, šį rodiklį sugebėjo padvigubinti ir jau šiandien yra net 20 proc. pralenkusi Europos Sąjungos šalių vidurkį.

 Abi asociacijos ir Rektorių konferencija vieningai tvirtina, kad Struktūrinių fondų lėšos per 2004 – 2006 metus neturės jokios ženklesnės įtakos Lietuvos švietimo, mokslo ir žinių ekonomikos vystymuisi bei modernių technologijų diegimui į tradicines ūkio šakas. Šiuo dokumentu ŽEF, „Infobalt“ ir Rektorių konferencija tikisi atkreipti dėmesį į akivaizdžią skaidrumo stoką ir valdžios institucijų nepasiruošimą administruoti Struktūrinių fondų lėšų įsisavinimą bei teikti pagalbą įforminant projektus. Todėl dokumentu reikalaujama peržiūrėti ES paramos skirstymo dokumentus ir surasti racionaliausią bei efektyviausią Struktūrinių fondų panaudojimo būdą. Priešingu atveju Lietuvai iškyla grėsmė tapti atsilikusiu ir nekonkurencingu Europos kraštu kuriant žinių visuomenę, plėtojant žinių ekonomiką bei vystant tradicines ūkio šakas.

Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis:

Robertas Tamulevičius

Asociacijos „Infobalt“ atstovas

Mob.tel. 8 687 91919

El.paštas: robertas@optimus.lt

2003-10-24

 
     
INFOBALT: Vokiečių g. 28/17–16, 2001 Vilnius. Tel. 8 5 262 26 23, faksas 8 5 262 26 29, el. paštas: office (eta) infobalt.lt Viršus
Copyright © asociacija „Infobalt“, visos teisės saugomos